یونانیت
یونانی بودن . از یونان بودن . از مردم یونان بودن . (یادداشت مولف ): شهرهای یونانی که علمدار یونانیت در ایران بودند سلوکیها را بی شک بر پارتی های شجاع و... ترجیح خواهند داد. (ایران باستان ج 3 ص 2230). و رجوع به یونان و یونانی شود.
 • رسوم و عادات مردم یونان . (ناظم الاطباء).
 • طریقه و روش مردم یونان . (ناظم الاطباء).
 • یونس نبی
  یوناه . یونان .(یادداشت مولف ). رجوع به یوناه و یونس بن متی شود.
  یولوق
  چاپار. پیک . (ظاهراً از: یول ، راه + لوق، لق، پسوند نسبت ترکی ). (از یادداشت مولف ).
  یوناه
  یونان . یونس نبی . نام کتابی از تورات . (یادداشت مولف ).
  یونسی
  دهی است از دهستان لب کویر بخش بجستان شهرستان گناباد، واقع در 39000گزی شمال خاوری بجستان ، با 498 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . مزرعه علی آباد جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
  یوهان
  گوتفرید لودویک کوزگارتن . خاورشناس نامی آلمانی (1207-1279 ه' . ق. / 1793-1862 م .). وی در آلتن کیرشن متولد شد ودر پاریس عربی را از مستشرق معروف «دوساسی » فرا گرفت و سپس زبانهای ترکی و فارسی و عبری و ارمنی را آموخت و در سال 1814 م . به کشور خود بازگشت و گوته مستشرق و وزیر و شاعر معروف آلمانی او را به استادی تدریس زبانهای شرقی در دانشگاه ینا گمارد. وی هفت سال بدین کار اشتغال داشت . در این بین اشعار گوته را از آلمانی به زبان عربی ترجمه کرد. آنگاه به استادی تدریس زبانهای شرقی در گریفسوالد رسید و تا مرگ در این سمت باقی بود. او به آلمانی شعر می گفت و دو جلد از تاریخ طبری و یک جلد از اغانی را با ترجمه لاتینی آن منتشر ساخت و همچنین بخشی از اشعار هذلیین و نیز «کتاب موسیقی » فارابی را انتشار داد. (از اعلام زرکلی ).
  یوله گلدی
  دهی است از دهستان ساری سوباسار بخش پلدشت شهرستان ماکو، واقع در 24هزارگزی جنوب باختری پلدشت ، با 458 تن سکنه . آب آن از ساری سو و زنگبار وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  یونت
  نام ماه هفتم از ماههای ترکی برابر مهرماه شمسی ایران . (از آثارالباقیه ص 70). و رجوع به یونت ئیل شود.
  یوهانس
  پتروس مانسینگ. خاورشناس هلندی . به سال 1319 ه' .ق. / 1901 م . در آمستردام متولد شد و به سال 1371 ه' . ق. در لیدن درگذشت . نخستین درس خود را در دانشگاه اوتریک هلند به سال 1938 آغاز کرد و چون ونسنک مستشرق معروف و پایه گذار تالیف «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی » درگذشت ، وی کار او را دنبال کرد، ولی پیش از پایان دادن آن مرد. او را کتابی است به آلمانی درباره «حدود در مذهب حنبلی ». (از اعلام زرکلی ).
  یوکابد
  مادر هارون و موسی و مریم و عمه زوجه عمرام لاوی . (قاموس کتاب مقدس ).
  یولیو
  یولیه . ژوئیه . نام ماه هفتم از ماههای رومی . (از الموسوعة ذیل ماده تقویم ). رجوع به یولیه و یولیوس و ژوئیه شود.
  یونت ئیل
  نام سال هفتم از دوره اثناعشری که سال اسب باشد.(ناظم الاطباء). نام هفتمین سال از سالهای ترکی است یعنی سال اسب . (هرمزدنامه ص 3). نام سال هفتم از دوره دوازده ساله تاریخ ترکان است . (از یادداشت مولف ).
  یونسیه
  فرقه ای از مسلمین یاران یونس که دین را معرفت خدای و عشق بر خدای دانند. (یادداشت مولف ). یاران یونس شمری هستند که گویند ایمان عبارت است از شناسایی حق و فروتنی مر او را و دوستی او از صمیم قلب . پس کسی که این صفات در او جمع باشد مومن است و با آن صفات ترک طاعات و ارتکاب معاصی به صاحب آن صفات زیانی نرساند و در قیامت کیفر نبیند و نیز گویند: ابلیس خداشناس بود و به واسطه استکبار و ترک خضوع کافر شد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).
  یوهانسبورگ
  ژهانسبورگ. ژوهانسبورگ. شهری در جنوب ترانسوال ، در شمال شرقی جمهوری افریقای جنوبی ، در 480کیلومتری شمال غربی دوربان ، که حدود 1152528 تن سکنه دارد. مهمترین ناحیه طلاخیز افریقای جنوبی می باشد و مرکز صنعت در آنجاست .
  یولیوس
  ماه تموز، از دهم تیرماه تا دهم مردادماه . ژوئیه . (یادداشت مرحوم دهخدا). نیسان . (التفهیم ). به زبان ترکی نام ماهی است که در انگریزی [ انگلیسی ] جولایی [ جولای ] باشد. (آنندراج ). ماه هفتم رومی است . (از آثارالباقیه ص 50).
  یونجالو
  دهی است از دهستان نمین بخش نمین شهرستان اردبیل ، واقع در 15هزارگزی شوسه اردبیل به نمین ، با 247 تن سکنه . آب آن از چشمه وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  یونغار
  تاری که از روده سازند. نام سازی است . (آنندراج ). تار و سازی که می نوازند. نوعی از ساز ترکی که دارای سه تار است . (ناظم الاطباء).
 • به معنی مطلق تار و ریسمان نیزآمده . (از آنندراج ). هر تار و رشته . (ناظم الاطباء).
 • یوهر
  یوه . (ناظم الاطباء).
  یولیوس سزار
  ژول سزار. نام قیصر مشهور روم است . رجوع به سزار و قیصر و تاریخ ایران باستان شود.
  یونقار
  یونغار. رجوع به یونغار شود:
  ریز از تار تیز بی آهنگ
  از برونش اگر کنی یونقار.

  حکیم شفایی (از آنندراج ).