یهودای مکابه
ناجی و سردارجنگی و شجاع یهود متولد در حدود 200 ق.م . و مقتول در سال 160 ق.م . وی در سال 165 ق.م . پس از مرگ پدرش ماتاتیاس که یهودیان را علیه شاه وقت سوریه (آنتیوخوس اپی فان ) وادار به شورش کرده بود، سرکردگی شورش یهودیان را به عهده گرفت و رشادتهای بسیاری به خرج دادو سپاهیان پادشاه سوریه را در نزدیک حبرون به سختی شکست داد. سال بعد (164 ق.م .) مرگ آنتیوخوس پادشاه سوریه دررسید و یهودا اورشلیم را متصرف شد و هدایای زیادی وقف معبد اورشلیم نمود. دو سال بعد (162 ق.م .) جنگ دیگری بین سپاهیان پادشاه جدید سوریه (دمتریوس سوته ) و یهودا درگرفت . یهودا ابتدا فاتح شد ولی پس از چندی گرفتار سپاهیان نیرومند پادشاه سوریه شد و مقتول گردید (160 ق.م .). در ادبیات و نوشته های تعدادی از نویسندگان غربی ، یهودای مکابه به عنوان نمونه شجاعت و رشادت معرفی شده است .
یهیری
آب بسیار. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
 • ناچیز و هیچکاره . (منتهی الارب ) (آنندراج ). چیز باطل . (ناظم الاطباء).
 • صمغ طلح .
 • نوعی از درخت . (منتهی الارب ) (آنندراج ). درختی است . (ناظم الاطباء).
 • گیاهی است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
 • ییلدوز
  ییلدیز. یولدوز. از اولدوز (به معنی ستاره ). قصری از سلاطین عثمانی . (یادداشت مولف ). و رجوع به یولدوز شود.
  یهانیس برگ
  ژهانیسبرگ. شهرکی است در ایالت هس در پروس ، دارای 1600 تن سکنه . و شراب آن معروف است . (از یادداشت مولف ).
  یهوده
  نام شهر ولایت جوزجان بوده . حمداللّه مستوفی گوید: جوزجان ولایتی است و شهرش یهوده و فاریاب و شبورقان است . (نزهةالقلوب ج 3 ص 155).
  یه یه
  یهیه . یهیا. شبانان در راندن شتر گویند: یه یه و یهیا. (از تاج العروس ج 10 ص 421 و ج 9 ص 424). و رجوع به یهیا شود.
  ییما
  جم . جمشید. یمه . یم . صورتی از یم و جم . صورت قدیمی یم و جم . (یادداشت مولف ). و رجوع به جم و جمشید و یم شود.
  یهدان
  ج ِ یهود. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به یهود شود.
  یهودی
  منسوب به یهود. (ناظم الاطباء). هر چیز منسوب و مربوط به یهود.
 • منسوب است به دروازه بغداد که درب الیهودش نامند. (از لباب الانساب ).
 • جهود و کسی که دارای دین یهود باشد. تیداکی . ج ، یهودیان . (از ناظم الاطباء). جهود. ج ، یهود. (منتهی الارب ) (آنندراج ). یک تن از یهود. اسرائیلی . کلیمی . موسایی . موسوی . (یادداشت مولف ). جهود. (دهار) (از مهذب الاسماء) (السامی فی الاسامی ):
  چه فرمایی که از ظلم یهودی
  گریزم بر در دیر سکوبا.

  خاقانی .

 • یهیهة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی یهیهة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  ییمه
  نام پسر خورشید در اوستا که در سنسکریت به صورت یمه آمده است .(از مزدیسنا و ادب پارسی ص 41). و رجوع به یمه شود.
  یهدیک ا
  هدایت کند تو را خدا. خداوند تو را به راه راست دارد.
  یهودیات
  ج ِ یهودیه . (دهار).
 • نوشته یا آثار کتبی مربوط به یهود.
 • یین
  هنگامی که مابین طلوع فجر و طلوع آفتاب است . (ناظم الاطباء).
  یهودیانه
  مانند یهودی . همچون یهود.
 • (اِ مرکب ) یهودانه . پاره زردی که یهودیان برای تمیز بر دوش خود می دوختند. غیار. عسلی:
  گردون یهودیانه به کتف کبود خویش
  آن زرد پاره بین که چه پیدا برافکند.

  خاقانی .

 • ی ی ی
  (اصطلاح عامیانه ) آوازی است که برآرند چون گفتار کسی را والوچانیدن خواهند. آوازی که بدان سخن کسی و بالاخص پیران را والوچانند. (یادداشت مولف ).
  یهرچی
  دهی است از دهستان قوریچای بخش قره آغاج شهرستان مراغه ، واقع در 25هزارگزی شمال باختری قره آغاج ، با 195 تن سکنه . آب آن از چشمه سارها وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  یهودی بازی
  (اصطلاح عامیانه ) بازی یهودیان درآوردن . به کردار یهودیان دست یازیدن . کنایه است از سخت خست و لئامت نمودن . (از یادداشت مولف ). و رجوع به یهودی شود.
  ییا
  جد محمدبن عبدالجبار و خواهر او بانویه هر دو تن آنها از مشایخ سلفی باشند. (از تاج العروس ).
  یی یی
  کلمه ای است که گاه تعجب گویند. (از تاج العروس ج 10 ص 421) (یادداشت مولف ).