یی سه سه
نامی که چینیان به یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی داده بودند. (از احوال و اشعار رودکی ص 195). و رجوع به یزدگرد سوم شود.
یهمور
بسیارسخن یاوه درای . (منتهی الارب ). مرد بسیارسخن یاوه درای . (ناظم الاطباء).
 • ریگ بسیار. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). ریگ بزرگ. (مهذب الاسماء).
 • ییل
  ئیل . به معنی سال است . (آنندراج ). رجوع به سال و ئیل شود.
  یهن
  دهی است از دهستان القورات بخش حومه شهرستان بیرجند، واقع در 38000 گزی باختری بیرجند، با 230 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . مزارع کرمانی بالا و پایین ، تیتوت کرانه ، مزارده ،نیشکوک بالا و پایین ، خونیک یهن ، علی ناری بالا و پایین جزو این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
  یهی
  زجر کردن شتر به گفتن یاه یاه . (یادداشت مولف ). رجوع به یهیا و یه یه و یهیاه شود.
  ییلا
  ییلاق. (ناظم الاطباء). رجوع به ییلاق شود.
  یادآور شدن
  1 ـ به خاطر آوردن . 2 ـ به خاطر آوردن چیزی یا شخصی .
  یاللعجب
  شگفتا! عجبا!
  یادمان
  1 ـ آن چه برای یادبود کسی یا روی دادی ساخته می شود. 2 ـ مراسمی که برای یادبود کسی یا چیزی برپا می شود.
  یالیت
  ای کاش .
  یادواره
  مراسمی که به یاد شخصی یا روی دادی برگزار می شود.
  یقه چرکین
  (اصطلاح عامیانه ) یخه چرکین . تنگدست . سخت بی بضاعت . بیچاره که از مستمندی ، توانایی شستن لباس خود ندارد.
 • کنایه از مردم عامی و دهاتی و کارگر. اخلاق این طبقه در حفظ ناموس و شرف و رعایت اخلاق زیردستان از اخلاق ظاهرسازان متمدن سالم تر مانده است . (از یادداشت مولف ).
 • یار غار
  1 ـ لقب ابوبکر که هنگام هجرت پیامبر (ص ) از مکه به مدینه همراه آن حضرت در غار رفت . 2 ـ مجازاً: دوستی که انسان را در سختی تنها نمی گذارد.
  یاوه کردن
  گم کردن ، هدر دادن .
  یقه سفید
  1 ـ کارمند دفتری یا دارای شغلی که مستلزم آلودگی دست و لباس نیست . 2 ـ کسی که دستش به دهانش می رسد.
  یاوه گشتن
  گم شدن .
  یقین کردن
  باور کردن .
  یارانه
  از روی یاری ، سوبسید.
  یاوه گو
  بی هوده گو، آن که سخنان بی معنی گوید.
  یارب
  پروردگارا، ای خدا.