کد : DK-11     

آآر


رودخانه ای است در سویس که از گردنه «گِرمَسل » سرچشمه گیرد و «برن »و «سُلور» را آبیاری کند و با «روس » و «لیما» و «تی یِل » یکی شده به رود رَن ریزد. طول آن 280 هزار گز.