کد : DK-56     

آبار


اُسْرُب . سرب .
  • سرب سوخته . آنُک محرق. رصاص اسود. (قاموس ). سرب سیاه . و طریقه ساختن آن آن است که سرب را در تابه ای آهنین نهند و کاسه ای که بن آن سوراخ است بر روی تابه واژگون کنند و بدمند تا آنگاه که سرب سوخته گردد و آن در علاج ریشها وبواسیر و سرطان بکار است . و نیز توتیا و اثمد را آبار نام داده اند، چه ماده عامله آن سرب سوخته است .

  • سند پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود | مناظره آقایان عقبایی و دشتی در گفتگوی ویزه خبری
    ٢٣:٢٦
    ۱۳۹۴/۴/۱۰
    سند پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود | مناظره آقایان عقبایی و دشتی در گفتگوی ویزه خبری
    بازدید : ٣٩٣٥