کد : DK-94     

آبان


نام فرشته موکل بر آب و تدبیر امور و مصالحی که در ماه آبان و روز آبان واقعشود.
 • (اِ) ماه هشتم از سال شمسی مطابقبرج عقرب و تشرین اول یعنی ماه دوم خزان میان مهر وآذر و آن را آبانماه و اَبان نیز گویند:
  ز میغ و نزم که بد، روز روشن از مه تیر
  چنان نمود که تاری شب از مه آبان .

  عنصری .

 • جهان به تدریج در حال متحد شدن علیه آمریکا است/ هیچ برنامه دراز مدتی برای حضور سوریه نداریم
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
  جهان به تدریج در حال متحد شدن علیه آمریکا است/ هیچ برنامه دراز مدتی برای حضور سوریه نداریم
  بازدید : ١٣٠
  حتی متحدین دیروز آمریکا به دنبال راهکارهای بدیل هستند/دخالت ۸۰ ساله کاخ سفید در ایران
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
  حتی متحدین دیروز آمریکا به دنبال راهکارهای بدیل هستند/دخالت ۸۰ ساله کاخ سفید در ایران
  بازدید : ١٣٧
  آمریکا دشمن انسانیت است/ دانش‌آموزان حتماً تاریخ انقلاب اسلامی ایران را مطالعه کنند
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
  آمریکا دشمن انسانیت است/ دانش‌آموزان حتماً تاریخ انقلاب اسلامی ایران را مطالعه کنند
  بازدید : ١٤٣
  رهبر انقلاب: اقدامات ترامپ «لیبرال‌دموکراسی» را نیز بی‌آبرو کرد/ نشانه‌های آشکارِ افول قدرت آمریکا
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  رهبر انقلاب: اقدامات ترامپ «لیبرال‌دموکراسی» را نیز بی‌آبرو کرد/ نشانه‌های آشکارِ افول قدرت آمریکا
  بازدید : ١٣١