کد : DK-190     

آبجی


(از ترکی ِ آغاباجی ، مرکب از: آغا،سید و سیده + باجی ، خواهر) در تداول خانگی ، خواهر.