کد : DK-184     

آبدلئیم


نام یکی ازشاهزادگان قدیم صیدا که از فقر و فاقه باغبانی کردی و اسکندر در 332 ق.م . تاج و تخت پدران بدو بازداد.