کد : DK-121     

آب دوغی


منسوب به آب دوغ . چون آب دوغ .
  • در اصطلاح بنایان گچی یا آهکی با آب بسیار، تنک و رقیق کرده و آن را دوغاب هم گویند.