کد : DK-194     

آب رز


در تداول شعرا، شراب . خمر:
آب رز باید که باشد درصفا چون آب زر
گر ز زَرّ مغربی ساغر نباشد گو مباش .

ابن یمین .