کد : DK-26794     

بائن


جداشونده . (از منتهی الارب ). جدا:
پور سلطان گر بر او خائن شود
آن سرش از تن بدان بائن شود.

(مثنوی ).