کد : DK-26784     

بائک


فربه . فربی : بعیر بائک ; شتری فربه . ج ، بُوًّک ، بُیًّک . (منتهی الارب ).
  • شتر ماده خوب جوان .
  • احمق.