کد : DK-26780     

بااباب


خبزالقرود. بائوباب . عظیم ترین درخت روی زمین است در نواحی استوائی میروید و از تیره بمباسه میباشد، ارتفاعش خیلی زیاد نیست ولی محیط تنه اش تا 20 متر می رسد بنام انجیر معابدنیز مشهور است . (از گیاهان دارویی ج 1) (از لاروس ).