کد : DK-48109     

تائه


از تیه ، متکبر. لاف زن . (منتهی الارب ). سرگشته . حیران . متحیر. شوریده عقل .
  • از توه ، هلاک شونده . (منتهی الارب ).