کد : DK-48117     

تابان کردن


جلا دادن . درخشان ساختن . نورانی ساختن . روشن کردن . تزلیخ . (منتهی الارب ):
گفت در گوش گل و خندانش کرد
گفت با لعل خوش و تابانش کرد.

مولوی .