کد : DK-48178     

تابخانه


خانه ای که در آن شیشه بندی بود تا هر چه از بیرون باشد دیده میشود و روشنائی خورشید در آن افتد. (آنندراج ) (شرفنامه منیری ). بعضی خانه ای را گفته اند که دیوار آنرا از آئینه و در و پنجره آنرا از بلور کرده باشند که هر که در درون باشد بیرون را توانددید. (برهان ). خانه ای که در آن بندی بود که هر چه در برون بود دیده شود و تاب در آن افتد. (فرهنگ خطی متعلق بکتابخانه مولف ).
 • خانه جالی دارمشبک . (غیاث اللغات ).
 • حمام و خانه ای که در آن تنور باشد یا بخاری . (غیاث اللغات ). خانه زمستانی که در آن آتش و تنور و بخاری افروزند تا گرم شود. (انجمن آرا) خانه ای را گویند که در آن بخاری و تنور باشد. (برهان ). خانه ای که تنور و بخاری دارد. (برهان جامع). خانه ای را نیز گفته اند که زمین آنرا مانند زمین حمام مجوف کرده باشند و آتش در آن افروزند تا گرم شود و ایام زمستان در آن جا بسر برند. (برهان ). و بعضی گفته اند خانه ای باشد که زمین آن را مثل زمین حمام مجوف و جهنم ساخته اند، در زمستان آتش افروزند تا گرم شود :
  بمهرماه ز بهر نشستن و خوردن
  بتابخانه فرستند شهریاران گاه .

  فرخی .

 • هدیه ویژه رهبر انقلاب به بزرگترین کتابخانه کشور
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
  هدیه ویژه رهبر انقلاب به بزرگترین کتابخانه کشور
  بازدید : ١٤٠
  حداد عادل: کتابخانه‌ها نقش موثری در ایجاد عدالت آموزشی در کشور دارند
  ۱۳۹۷/۸/۲۴
  حداد عادل: کتابخانه‌ها نقش موثری در ایجاد عدالت آموزشی در کشور دارند
  بازدید : ١٧٤
  برنامه مطالعاتی یک مدیر/ از هنر باستانی جنگ تا تفکر اینترنتی روز | گفتگوی مشروح با مختارپور
  ۱۳۹۵/۱/۱۶
  برنامه مطالعاتی یک مدیر/ از هنر باستانی جنگ تا تفکر اینترنتی روز | گفتگوی مشروح با مختارپور
  بازدید : ٦٦٦
  کتابخانه پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث منبع خوبی برای پژوهشگران | یک کارشناس علوم اسلامی
  ۱۳۹۴/۸/۳۰
  کتابخانه پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث منبع خوبی برای پژوهشگران | یک کارشناس علوم اسلامی
  بازدید : ١٠٣٧