کد : DK-61167     

جائز


از ج َوَزَ. روا. روان . مباح .
  • تشنه گذرنده بر قوم و بستان .
  • (اِ) شاه تیر. (منتهی الارب ).