کد : DK-61180     

جائس


از: جوس و جوسان . گشت زننده و جستجوکننده در سرایها برای غارت .
  • نیک جستجوکننده .
  • مقهورکننده .
  • پایمال کننده .
  • گشت زننده بشب از دلیری . (منتهی الارب ).