کد : DK-61169     

جابجا


فوراً. درحال . فی الفور.
 • (اِ) مکان بمکان . محل به محل . نقطه بنقطه:
  من شده چون عنکبوت از پی آن دربدر
  بانگ کشیده چو سار از پی این جابجا.

  خاقانی .

 • مگر قحط الرجال است که وزیری در وزارتخانه‌ها جابجا شود/سربازان کهنه کارایی ندارند
  ۱۳۹۷/۸/۱
  مگر قحط الرجال است که وزیری در وزارتخانه‌ها جابجا شود/سربازان کهنه کارایی ندارند
  بازدید : ١٢٦