کد : DK-61171     

جا افتاده


بجای خود قرارگرفته .
  • کارکشته . سرد و گرم روزگار دیده . رسیده . منعقد. وزین . مجرب . پخته . سنجیده . موزون .