کد : DK-70448     

حائف


ستمگر. جائر.
  • مائل از راستی . ج ، حافه ، حُیّف . (ناظم الاطباء).