کد : DK-116736     

شابجنی


منسوب به شابجن که از قرای سغد سمرقند است . (از انساب سمعانی ).