کد : DK-123523     

شومینه


نوعی بخاری که در داخل دیوار نصب می شود، هیمه سوز (فره ).