کد : DK-140091     

فائر


پراکنده پی از ستور و جز آن .
  • (اِ) آهوبرگان . آهو. (منتهی الارب ). ج ، فور.