کد : DK-163845     

لاادامی


نام زن پُرتزیلاس . این مرد موافق افسانه های یونانی نخستین سپاهی یونانی بود که در لشکرکشی یونانیها به آسیا برای جنک با ترووا پا به تروا گذارد و در این جنگ کشته شد. لاادُامی زن وی از خدایان خواست شوهر خود را یک بار دیگر ببیند و هرمس رب ّالنوع پزشکان و داروسازان ، او را بدین گیتی آورد ولی وی در دفعه دوم بزودی درگذشت و زنش نیز تقریباً بلافاصله بمرد. (ایران باستان ج 2 ص 1948).