کد : DK-163958     

لابروست


تئودُر. نام معمار فرانسوی . مولد پاریس (1799-1885 م .).
  • پسر وی هانری متولد به پاریس نیز معمار بود و کتابخانه سنت ژنوی یو را او ساخت .