کد : DK-163922     

لابیش


(اِخ ) نام درام نویس فرانسوی . مولد پاریس (1815-1888 م .).