کد : DK-164015     

لاتونا


نام غیب گوئی به مصر از مردم شهر بوت . هرودوت از این مرد درکتاب خویش سخن رانده است . (ایران باستان ج 1 ص 515).