کد : DK-164004     

لات کنار


نام دهی به تنکابن مازندران . (مازندران و استرآباد رابینو ص 105 بخش انگلیسی ). دهی از دهستان گلیجان ، شهرستان شهسوار. واقع در 9 هزارگزی باختری شهسوار و 5 هزارگزی راه شوسه شهسوار به رامسر، جلگه ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی . دارای 50 تن سکنه فارسی و گیلکی زبان . آب آن از رودخانه تیرم . محصول آن برنج و مرکبات وشغل اهالی زراعت است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).