کد : DK-164011     

لاجورداندود


اندوده شده به لاجورد:
فرشته ای است بر این بام لاجورد اندود
که پیش آرزوی عاشقان کشد دیوار.

عمادی شهریاری .