کد : DK-164016     

لاجوردخم


کنایه از آسمان است و آن را خم لاجورد هم گویند. (برهان ).