کد : DK-164003     

لاحن


خطا کننده در قرائت و اعراب .
  • دانای انجام سخن . (منتهی الارب ).