کد : DK-163857     

لاًّلی


ج ِ لولو. (منتهی الارب ):
آورد لاًّلی به جوال و بعبایه
از ساحل دریا چو حمالان به کتف سار.

منوچهری .