کد : DK-163923     

لاپوتروا


نام کرسی بخش «رن علیا» از ولایت ریبوویله دارای راه آهن و 1815 تن سکنه است .