کد : DK-188758     

ناآباد


ویران شده . خراب شده . (ناظم الاطباء). مقابل کلمه آباد. بایر. خراب . ویران . ویرانه : تخریب ، ناآباد کردن چیزی را. خَرِبَة; جای ویران و ناآباد. اَخْرَبَه ُ; ناآبادگردانید او را. (منتهی الارب ). و رجوع به آباد شود.