کد : DK-188772     

ناآمیزگار


حوشی . (منتهی الارب ). غیرمانوس و بی الفت . (ناظم الاطباء). مردم گریز. که با دیگران آمیزش ندارد.