کد : DK-188763     

نائح


نوحه کننده . (منتهی الارب ). زن نوحه کننده و زاری کننده بر شوی . (ناظم الاطباء). ج ، نَوح . (منتهی الارب )، نُوًّح . جج ، اَنواح . (ناظم الاطباء).