کد : DK-197875     

هاتان


به معنی این ، ولی در مونث استعمال می کنند. (ناظم الاطباء). این دو زن .