کد : DK-197876     

هاجتگه


دهی از دهستان سکمن آباد بخش حومه شهرستان خوی ، واقع در 32500 گزی شمال باختری خوی و شش هزارگزی جنوب ارابه رو قورل بالا به قره ضیاالدین . در دره ای واقع است و هوای آن کوهستانی و سرد و سالم است . دارای 56 تن سکنه میباشد. از چشمه آبیاری میشود و محصول عمده اش غلات است . اهالی بیشتر به زراعت و گله داری و از صنایع دستی به جاجیم بافی می پردازند. راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).