کد : DK-198050     

هارتل


گیوم شوالیه دو. زبانشناس اتریشی که در سال 1839 م . در هوف (مراوی ) متولد شد و در سال 1907 م . در وین درگذشت . در وین استاد زبانشناسی بود. آثار زیر از اوست : مطالعات همری (1871 - 1874)، مطالعاتی درباره دموستن (1877 - 1878) و مطالعاتی درباره حقوق مدنی آتنی و منابع آن (1878).