کد : DK-203613     

یااونده


پایتخت کشور آفریقایی کامرون است . 57700 تن جمعیت دارد.