کد : DK-203631     

یابه


اسم از یاب و یافتن . قیاساً این کلمه را می توان پس از کلمه دیگر آورد و اسم آلت ساخت . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).