کد : DK-203615     

یاتاق


بستر. رختخواب . جایی که در آن می خوابند.
  • ماوی .