شیلن
یکی از حکمای سبعه یونان . (یادداشت مولف ). خیلُن .
شیمی
(ماخوذ از کلمه «کیمیا») علمی است که در آن از خواص اجسام طبیعی و تغییرات عمیقگوهرها و عناصر بحث می شود. بنابراین علم شیمی وابسته به ساختمان نهایی ماده است و در آن می کوشند تا ماده را به کوچکترین اجزای وی تقسیم کنند و آنرا مورد مطالعه قرار دهند. این اجزا یا عناصر در مواد مختلف وجود دارند و با کمک شیمی معلوم می شود که یک قطعه سنگآهک از یک فلز درخشان (کلسیم ) و دو شبه فلز، یکی جامد و سیاه (کربن ) و دیگری گاز (اکسیژن ) بوجود آمده است . دانش شیمی تنها محدود به تجزیه کردن مواد نیست بلکه با ترکیب عناصر، اجسام پیچیده تری بوجود می آیند. این ترکیب عناصر یا اجسام را با یکدیگر فعل و انفعال شیمیایی نامند، مانند عنصر کلر که گازیست زرد متمایل به سبز، و آن خودبخود با عنصر فسفر که جامد است ترکیب و به کلرور فسفر تبدیل می گردد. از مجموع عناصر اساسی و مواد اصلی بسیط که تاکنون شناخته شده بیش از 100 عنصر را می توان نام برد. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شیمی آلی ; بحث ترکیباتی است که بدن گیاهان و جانوران را تشکیل داده اند و چون در ترکیب این اجسام همیشه مقداری کربن وجود دارد، این بخش از شیمی را شیمی ترکیبات کربن نیز می نامند. (از فرهنگ فارسی معین ).
- شیمی معدنی ; بحث عناصر و ترکیباتی است که اکثر تشکیلات غیرزنده را بوجود می آورند و در حقیقت ترکیبات معدنی هستند و در ترکیب این مواد امکان دارد کربن نیز وجود نداشته باشد. (از شیمی معدنی تالیف برّی چ دانشگاه ص 7).
شیعت
شیعه . پیروان علی و آل او علیهم السلام . (از یادداشت مولف ):
عروةالوثقی حقیقت مهر فرزندان اوست
شیعت است آنکو که اندرعهد او بستار نیست .

ناصرخسرو.

شیفته گونه
دیوانه وار. عاشقپیشه . دل از دست داده : باباطاهر پاره ای شیفته گونه بودی . (راحةالصدور راوندی ص 99).
شیلنگ
لوله ای است لاستیکی که در کارهای فنی مورد استفاده قرار می گیرد. از این لوله برای انتقال آب یا مواد سوختی (بنزین و غیره ) در فواصل متحرک ماشینها و اتومبیل استفاده می شود، و آن دارای انواع مختلف است : شیلنگ لاستیکی ساده ، شیلنگ نسوز و شیلنگ آجیده که در ساختمان آن نخ ابریشم یا رشته های نازک سیمی بکار رفته است . از شیلنگ برای آب پاشی در باغبانی و دستگاههای آتش نشانی نیز استفاده می شود. قطر دهانه شیلنگ متفاوت وبسته به مورد استفاده است . (از فرهنگ فارسی معین ).
شیمیایی
منسوب به شیمی : فعل و انفعال شیمایی . عمل شیمیایی . (یادداشت مولف ). رجوع به شیمی شود.
شیعوعة
="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی شیعوعة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

برای جستجوی بهتر:
- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
شیفته وار
دیوانه وار. (یادداشت مولف ):
مطربان بینم گریان و ده انگشت گزان
رودها بر سر و بر روی زده شیفته وار.

فرخی .

شیلاب
دهی است از بخش آبدانان شهرستان ایلام . سکنه آن 120 تن . آب از چشمه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).
شیلوند
دهی است از بخش مرکزی شهرستان مراغه . سکنه آن 601 تن . آب از چشمه سارها. صنایع دستی زنان کرباس وجاجیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
شیمیدان
شیمی داننده . عالم و متبحر در علم شیمی . آنکه دانش شیمی دارد. شیمیست . (یادداشت مولف ). رجوع به شیمی شود.
شیعه تراش
لقب قاضی نوراللّه شوشتری مولف مجالس المومنین . (یادداشت مولف ). رجوع به قاضی نوراللّه شوشتری شود.
شیفة
="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی شیفة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

برای جستجوی بهتر:
- در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
- در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
- در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
شیلات
ج ِ شیل به قیاس عربی . رجوع به شیل شود.
 • ماهی خانه . اداره ماهی . محلی که برای صید آماده باشد. (یادداشت مولف ). شرکتی که به صید و توزیع و فروش ماهیهای بحر خزر می پردازد.
 • دستگاه صید ماهی در سواحل بحر خزر. (فرهنگ فارسی معین ).
 • شیلونه
  لاک پشت و سنگپشت را گویند. (برهان ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از فرهنگ جهانگیری ). باخه . (فرهنگ جهانگیری ). رجوع به مترادفات کلمه شود.
  شین
  حرفی از حروف معجمه هجا مهموسه . (آنندراج ) (ازمنتهی الارب ). نام حرف سیزدهم از الفبای ابتثی و حرف بیست ویکم از الفبای ابجدی . (ناظم الاطباء). نام حرف شانزدهم از الفبای پارسی . (ناظم الاطباء):
  همیشه تا نُقَطی برزنند بر سر زای
  همیشه تا سه نُقَط برنهند بر سر شین .

  فرخی .

  شیعی
  پیرو و یاور و مقتدی می باشد. (نقض الفضائح ص 177). آنکه پیروی علی کند و شیعه باشد. (از اقرب الموارد). صاحب مذهب شیعه . دارای مذهب امامیه . از خاصه . از ارباب تشیع. از متشیعه . اهل تشیع. رافضی . روافض (این دو لغت آخرین اسمی است که متعصبین اهل سنت به شیعه دهند). امامی . جعفری . منسوب به شیعه ، ولی وقتی مطلق گویند متبادر شیعی جعفری و شیعی دوازده امامی باشد. مقابل سنی . (یادداشت مولف ): مردمان قم شیعی اند. (حدود العالم ).
  تا هست خلاف شیعی و سنی
  تا هست وفاق طبعی و دهری .

  منوچهری .

  شیلات ایران
  (شرکت سهامی ...) پیش از سال 1272 ه' . ش . صیادان محلی سواحل بحر خزر در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان رسوم دیوان به متصدیان دولتی که عنوان «دریابیگی » داشتند، اجازه صید ماهی می گرفتند. در سال مذکور، امتیاز صید از طرف دولت ایران به یکی از سرمایه داران روسی بنام «استپان مارتیویچ لیانازوف » واگذار شد. پس از فوت لیانازوف در سال 1275 ه' . ش . امتیاز مزبور به «گورکی » پسر او و بعد از مرگ شخص اخیر در سال 1285 ه' .ش . از راه تجدید و یا تمدید به ورثه وی منتقل گردید. پایان آخرین دوره امتیاز لیانازوف با انقلاب روسیه و از هم گسیختن امور ورثه مصادف گردید. پس از آن از سال 1301 تا 1306 ه' . ش . دولت شوروی با پرداخت سالی 500000 ریال بدولت ایران از شیلات بهره برداری می کرد. دولت شوروی در سال 1921 م . موافقت دولت ایران را برای اعطای امتیاز صید ماهی به شرکتی مختلط که دولتین در سرمایه و اداره آن شریک باشند جلب کرد و به موجب قراردادی که برای مدت 25 سال در مهر 1306 ه' . ش .بتصویب مجلس شورای ملی ایران رسید، شرکت مختلط مذکور تشکیل گردید و در بهمن ماه همان سال بهره برداری را شروع کرد. این شرکت طبق قرارداد دارای هیئت مدیره ای مرکب از 6 تن بود که سه تن را دولت شوروی برای یک سال منصوب می کرد. رئیس هیئت مدیره در تمام مدت امتیاز باطرف ایرانی و مدیریت عامل تا سال 1321 ه' . ش . با طرف شوروی پیش بینی شده بود. شرکت مختلط حقالامتیازی بمبلغ 80000 تومان در سال و پانزده درصد از بقیه عایدات را که پس از وضع مخارج اداری و بهره برداری عاید شرکت می شد بدولت ایران می پرداخت و ضمناً تمام منفعت خالص که از عملیات شرکت حاصل می شد بین ایران و شوروی بالمناصفه تقسیم می گردید. پس از پایان قرارداد، همه اموال منقول و غیرمنقول و موجودی نقد شرکت مختلط به مبلغ 15/88014302 ریال ارزیابی شد و بین دولتین ایران و شوروی تنصیف گردید. شرکت مزبور در 12 بهمن 1331 ه' . ش . ملی گردید و امور ماهیگیری و بهره برداری در کرانه های شمالی ایران (آبهای دریایی و خلیجها و همه رودخانه ها) به دولت ایران واگذار و سازمانی بنام شرکت سهامی شیلات ایران با سرمایه 80000000 ریال که تمام آن متعلق بدولت ایران بود برای مدت نامحدود تشکیل و مامور صید و بهره برداری گردید. یعنی تا اول مرداد 1332 ه' . ش . بدهی دولت را بابت نصف بهای اموالی که دولت شوروی به دولت ایران واگذار کرده بود و بدهیهای شرکت مختلط را پرداخت کرده و از آن تاریخ تاکنون نیز کوشیده است که به منظور بهبود وضع صید، کلیه ادوات کهنه را از محل عایدات شرکت تعویض و تجدید کندو عملیات خود را به آخرین و جدیدترین اصول معمول درممالک مترقی منطبق نماید. شرکت مزبور مصرف داخلی راتامین می کند و قسمتی را هم صادر می نماید. (از فرهنگ فارسی معین ). در حال حاضر شیلات دو بخش است با سازمان جداگانه ، یکی شیلات شمال که مربوط به دریای خزر است که شرح آن گذشت و دیگر شیلات جنوب که خلیج فارس و دریای عمان را زیر اداره خود دارد. رجوع به جغرافیای اقتصادی ایران تالیف مسعود کیهان صص 32 - 37 شود.
  شیله
  دهی است از بخش چهاردانگه شهرستان ساری . سکنه آن 340 تن . آب آن از چشمه . صنایع دستی زنان ، شال و کرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).
  شین آباد
  دهی است از بخش میاندوآب شهرستان مراغه . سکنه آن 112 تن . آب از زرینه رود. صنایع دستی جاجیم بافی . راه آن ماشین رو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).