شیواندن
شیوانیدن . آمیختن . (یادداشت مولف ). رجوع به شیوانیدن شود.
 • شیار کردن . (یادداشت مولف ).
  - برشیواندن ; شیار کردن . شخم زدن . (یادداشت مولف ): گفت این گندم بر زمین بیفشان و زمین برشیوان و دانه به خاک بپوشان . (تفسیر ابوالفتوح رازی ج 2 ص 379).
 • شیون
  ج ِ شان . (غیاث ).
 • ج ِ شَیْن ، به معنی زشتی و عیب . (غیاث ).
 • شیوه گر
  شیوه کار. شیوه باز. (ناظم الاطباء). حیله گر. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به شیوه باز شود.
 • آنکه دارای روش و طریقه است . (فرهنگ فارسی معین ).
 • معشوقی که به همه فنون عاشقی آگاه است و ناز و کرشمه بکار برد.
 • شییرة
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی شییرة در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  شیوان کندی
  دهی است از بخش حومه شهرستان خوی . سکنه آن 264 تن . آب از چشمه . صنایع دستی جاجیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
  شیون انگیختن
  فریاد و زاری کردن . آوا سر دادن:
  چون سگی کو گله به گرگ سپرد
  شیون انگیخت با شبانه کرد.

  نظامی .

  شیوه گری
  ناز و کرشمه و دل فریبی . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین ):
  اگرچه شهر پر از دلبران چالاک است
  تو خود به شیوه گری شیوه دگر داری .

  نزاری قهستانی .

  شیوانیدن
  شیواندن . آمیختن و مخلوط کردن و بر هم زدن .
 • خمیر کردن و آمیختن آرد گندم و جز آن را در آب .
 • رزانیدن . (ناظم الاطباء) (از برهان ) (از آنندراج ). رجوع به شیوان و شیوانیدن شود.
 • شیونده
  مخلوطگشته .
 • لرزان شده .
 • برهم زده شده . (ناظم الاطباء).
 • برهم زننده . آمیزنده .
 • لرزنده . (فرهنگ فارسی معین ).
 • شیوه مند
  شیوه باز. (ناظم الاطباء). رجوع به شیوه باز شود.
  شانل
  1 ـ نوعی طرح لباس زنانه . 2 ـ نوعی طرح زیورآلات .
  شب نما
  1 ـ آن چه به شب جلوه کند و بدرخشد. 2 ـ برطرف کننده تاریکی .
  شازده
  شاهزاده .
  شاه برانگیز
  خلع کننده شاه .
  شاه تره
  = شاهترج : گیاهی است از تیره کوکناریان که علفی و یکساله است ریشه اش سفید و ساقه بی کرک و برگ ها متناوب و دارای بریدگی های بسیار می باشد. گل هایش کوچک و سفید مایل به قرمز و دارای لکه های ارغوانی است . قسمت مورد استفاده این گیاه شاخه های گلدار آن است که به حالت تازه یا خشک مصرف می شوند.
  شاطی ء
  ساحل ، کناره .
  شاهبو
  1 ـ بوی عنبر، عنبر. 2 ـ بوی مشک .
  شاعره
  زنی که شعر گوید.
  شاکار
  بیگار، کار بی مزد.