شابشی
رجوع به شابستی و دائرةالمعارف القرن تالیف محمد فرید و جدی ج 5 ص 358 شود.
شابهار
نام بتکده ای بود در نواحی کابل که در اطراف آن دشتی بس بزرگ واقع است . (فرهنگ جهانگیری ):
هر چه در هندوستان پیل مصاف آرای بود
پیش کردی و درآوردی بدشت شابهار.

فرخی (از تاریخ بیهقی چ فیاض ص 255).

شاپوری
دهی از دهستان کولیوند بخش سلسله شهرستان خرم آباد واقع در 35 هزارگزی باختر الشتر و 19 هزارگزی باختر راه شوسه خرم آباد به کرمانشاه . جلگه ای و سردسیر و مالاریاخیز است . جمعیت آن 120نفر مذهب سکنه آن تشیع و زبان آنان لکی و فارسی است . آب آن از رودخانه خیاره ، محصول آن غلات و تریاک و شغل اهالی آن زراعت و گله داری است . راه ده مالرو است و ساکنین آن از طایفه کولیوند میباشند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
شاترسون
قسمی گیاه که در کوه البرز و در حوالی کاشان یافت میشود. (ناظم الاطباء).
شاتوبریان
مرکز آروندیسمان لوار - آتلانتیک . واقع در ساحل رودخانه شر که از رودویلن منشعب میشود; دارای 9300 نفر جمعیت است . پرورش اسب و بازار اسب ; کارخانجات ذوب فلزات و ماشینهای کشاورزی و صنایع قنادی آن شهرت دارد. همچنین در جنگ جهانی اخیر اردوگاه زندانیان و اسرای سیاسی آلمانها بود. آروندیسمان آن 10 کانتن ، 52 کمون و 95000 نفر جمعیت دارد.
شابع
سیر و جز در شعر شنیده نشده و در نثر بکار بردن آن جائز نیست . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). سیر ضد گرسنه . (ناظم الاطباء).
شابهاری
نسبت است به شابهار. رجوع به شابهار شود.
شاپ و شوپ
حکایت صوت آب آنگاه که چیزی چون ماهی در آن طپد:
پندارد او بهایم پندارد این بهوپم
غافل که در میانه سر گرم شاپ و شوپم ؟
شاتره
دهی است جزء دهستان غار، بخش ری شهرستان تهران ، واقع در چهارده هزارگزی باختر ری ، سر راه شوسه رباط کریم ، در جلگه ای معتدل واقع است . جمعیت آن 273 نفر است که دارای مذهب شیعه و زبان فارسی اند. با آب قنات آبیاری میشود. محصولات آن عبارتند از غلات و صیفی و چغندرقند. شغل اهالی آن زراعت است . راه ماشین رو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1 ص 123).
شاتوبورگ
مرکز کمون ایل -ئه -ویلن جزو آروندیسمان رن ، واقع در ساحل رود ویلن ; دارای 1400 تن جمعیت است .
شابک
طریق شابک ; راه درهم و مشتبه . و اسد شابک ; شیر درهم دندان . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
شابیزج
معرّب سابیزک و آن لفّاح است . (تحفه حکیم مومن ). مردم گیاه . (ناظم الاطباء). رجوع به شابزج و شابیزک شود.
شاپولو شهو خاقان
از خاقانان ترکان غربی که در سال 641 م . به دست تولوخاقان کشته شد.(احوال و اشعار رودکی تالیف سعید نفیسی ج 1 ص 192).
شاتغار
شاه تغار. تغار بسیار بزرگ.
-امثال :
دهن دارد یک شاتغار .
شاتوپرسین
مرکز کمون آردن از آروندیسمان رتل در ساحل رودخانه ئن ; دارای 800 تن جمعیت است .
شابل
شیر بیشه ای که دندانهای وی درهم آمده باشد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
 • کودک پر بدن . تازه جوان . (منتهی الارب ). کودکی که در ناز و نعمت پرورش یافته باشد. (ناظم الاطباء). پسرکی که از نعمت و جوانی سرشار باشد. (اقرب الموارد).
 • شاپولیو
  از خاقانان ترکان جنوبی در اواخر قرن ششم میلادی و حدود سال 582 م .(احوال و اشعار رودکی تالیف سعید نفیسی ج 1 ص 181).
  شاتک
  نام یکی ازشهرهای شمال سنکهت در هند. (تحقیق ماللهند ص 156).
  شاتوپونساک
  مرکز کمون وین علیا ، از آروندیسمان بلاک ، واقع بر پشته ای مشرف بر رودخانه گارتامپ که به رود کروز میریزد; دارای 31000 تن جمعیت و مصنوعات شیمیائی که در حرارت بسیار مقاومت دارند میباشد.
  شابلوط
  شاه بلوط. (ناظم الاطباء).