لاحول کنان
لاحول گویان . رجوع به لاحول شود.
لاتم
از نامهای مردان عرب است . (منتهی الارب ).
لاتونه
نام معشوقه ژوپیتر.
لاجوردقبا
دارای جامه برنگ لاجورد:
بهر طوف حریم او گردد
روز و شب چرخ لاجوردقبا.

ابونصرنصیرای بدخشانی .

لاحب
راه روشن و فراخ . (منتهی الارب ). راه هویدا. (مهذب الاسماء). راه پیدا.
لاحول و لا قوت
مختصر لاحول و لاقوّة الاّ باللّه العلی العظیم است و گاه در مقام اعتراض و برای نشان دادن عدم رضایت از امری به کار رود. رجوع به لاحول و لا... شود:
دست بر رو زد و بر سر زد و بر جبهت
گفت بسیاری لاحول و لاقوت .

منوچهری .

لات محله
نام دهی جزء دهستان سیارستاق. بخش رودسر از شهرستان لاهیجان واقع در 53 هزارگزی جنوب رودسر و 17 هزارگزی جنوب خاوری سی پل . دارای 135 تن سکنه است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).
لاتی
اِفلاس . فقر. بی چیزی سخت . بی چیزی تمام .
لاجوردی
منسوب به لاجورد.
 • به رنگ لاجورد. کبود.
 • مجازاً، آسمان به مناسبت رنگ کبود یا آبی آن:
  ز بیم چنبر این لاجوردی
  همی بیرون جهم هزمان ز چنبر.

  ناصرخسرو.

 • لاحج
  جایگاهی است از نواحی مکه:
  ارقت ُ لب_رق لاح فی بطن لاحج
  و ارّقنی ذکرالملیحة و الذکر
  و نامت و لم ارقد لهمی و شقوتی
  و لیست بما القاه فی حبها تدری .

  معجم البلدان .

  لاحول و لاقوة الابا
  ="line-height: 25px;"> متاسفانه نتیجه ای برای جستجوی لاحول و لاقوة الابا در لغتنامه دهخدا یافته نشد.

  برای جستجوی بهتر:
  - در نوشتن املای کلمه خود بیشتر دقت کنید.
  - در نوار جستجو بجای حروفی که نمیدانید از خط فاصله (-) استفاده کنید. مانند:( س-ر، یا سر-س-ان)
  - در نوار جستجو می توانید ستاره (*) را برای تعداد نا معلومی از حروف بکار برید مانند: نمایشگ*، یا *وستان.
  لاتمس
  نام باستانی کوهی میان یونیه آسیای صغیر (یعنی در نزدیکی قوش آطه امروزین ) و کاریه . به موجب اساطیر یونانی دیان با اندیمن معشوق خود در این کوه ملاقات میکردند و درنزدیک این کوه قصبه ای است بهمین نام . (قاموس الاعلام ترکی ).
  لاتیاس
  نومید مشو. اقتباس از آیه لاتیاسوا من روح اللّه .(قرآن 12/87); نومید از رحمت خدا مشوید:
  آن در مجلس بر آن که لاتیاس
  وین در میدان بر این که لاتامن .

  مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 392)

  لاجوردی بساط
  کنایه از فلک است .
  لاحد
  قبرکن . لحدساز:
  عاقلان بینی به شادی بهر آن در هر مکان
  لاحدان بینی به رنج از بهر این درهر دیار.

  سنائی .

  لاحی
  نعت فاعلی از لحی بمعانی پوست از درخت باز کردن و نکوهیدن کسی را. (از منتهی الارب ). پوست کن . پوست باز کننده .
  لاتمی
  رجوع به دنیس لانسین شود.
  لاتی دان
  دهی به نُه فرسنگی مغرب بندرعباس کنار خلیج فارس . (از فارسنامه ناصری ).
  لاجوردی سقف
  به معنی لاجوردخم است که کنایه از آسمان باشد. (برهان ).
  لاحس
  لیسنده .
 • خورنده . آکل .