هارامبور
لوئی - فرانسوا آلکساندر، بارون دو... ژنرال فرانسوی که در سال 1742 م . در پرویلی متولد شد و در سال 1828 م . در تور درگذشت .
هارپه
در افسانه های یونانی ، نام زن کلینیس است که به اراده خدایان ، به صورت شاهینی درآمد.
هار شدن
به بیماری هاری مبتلا گشتن .
 • در تداول ، مغرور و سرمست گردیدن . کجرفتار شدن بر اثر ازدیاد مال و قدرت و از این قبیل .
 • سخت معجب و خویشتن ناشناس شدن .
 • ههارمونیه
  نام زن موهومی در افسانه های یونان و گویا همسر هرمس بود و در زمره ارباب انواع کبیر به شمار میرفت .
 • کنایه از توازن عالم نیز بوده است . (از قاموس الاعلام ترکی ).
 • هادی آباد
  دهی است از دهستان قاقازان بخش ضیاآباد شهرستان قزوین که در 62 هزارگزی شمال ضیاآباد و سه هزارگزی راه عمومی واقع شده است . جلگه و هوای آن معتدل است . چهار صد و نوزده تن سکنه دارد. بوسیله قنات آبیاری میشود و محصول عمده اش غلات ، یونجه ، بادام ، قیسی ، انگور و چغندر قند میباشد. شغل غالب اهالی زراعت است و برخی به قالی بافی و بافتن گلیم و جاجیم روزگار میگذرانند. راه آن مالرو میباشد ولی از طریق شید اصفهان ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
  هاران
  حران شهری است از اقلیم چهارم به جزیره و جزیره به لغت عربی زمینی باشد که محاطبه آب باشد و بلاد جزیره مملکتی است از اقلیم چهارم میانه فرات و دجله و دارالملک آن موصل و ارّان است و دیاربکر و ربیعه و دیارمضر و غیرها از بلاد آن است .حران و رقه و راس عین و ماردین و قرقیا و نصیبین وسنجار و عانه و موش و اربل و خانور و میافارقین و غیره . منسوب به آن جزری باشد به حذف یا. گویند اول شهری که بعد از بابل ساخته شده شهر «هاران » بوده و هاران نام پدر ساره زن ابراهیم خلیل بوده . و قیل کان لابراهیم اخ یسمی ایضاً هاران و هو ابولوط و قال الجوهری فی الصحاح : حران اسم بلد و هو فعال مجوز یکون فعلان و النسبة علیه حرنانی علی غیر قیاس حرّانی علی ما علیه العلة -انتهی . حران معرب هاران است و مولد حضرت ابراهیم علیه السلام هم در زمین بابل بوده ، لهذا نام او را براهام و فارسی دانند. (آنندراج ) (انجمن آرا).
  هارپی
  نام سه موجود عجیب الخلقه بالدار است . چهره این موجود به چهره زن ، بدن او به کرکس میماند، ناخن های برگشته دارد و مرگ و کشمکش شدید را تجسم می دهد.
  هارکسموه
  (اِ) و هرکسموه نیز گویند و آن رهج و سم الفار است . (از تذکره داود ضریر انطاکی ). و همین مولف در ذیل سم الفار آرد: شُک . و در ذیل شک نویسد: هالک و سم الفار رهج و مرکشموه - انتهی . و ظاهراً کلمه هارکسموه یا هرکسموه مصحف مرکشموه و آن مصحف مرگ موش است . و رجوع به سم الفار و رهج و شک و مرگ موش شود.
  هادی بیگلو
  دهی است از دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل که در 45 هزارگزی شمال گرمی و دو هزارگزی راه شوسه گرمی به شهرستان اردبیل واقع شده است . کوهستانی و گرمسیر است و از چشمه بالهاری مشروب میشود. محصولش غلات و حبوبات و دارای 101 تن سکنه است که به زراعت و گله داری اشتغال دارند. راهش مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  هارب
  گریزنده . (منتهی الارب ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد):
  در جهان روح هر سه منتظر
  گه ز صورت هارب و گه مستقر.

  مولوی (مثنوی ).

  هارپینیی
  هانری . نقاش فرانسوی که در سال 1819 م . در والنسین متولد شد و به سال 1916 در سن پریوه درگذشت . تعلیماتی از آگار گرفت و به منظره سازی رغبت یافت . وی هنرمندی توانا بود و هم ّ خود را بیشتر در ساختن دورنما و مناظر زیبای طبیعت به کار برد. در آثار زیبای خود طبیعت را با همه جذبه و نفوذش مجسم میساخت .از آثار عمده وی این پرده ها را میتوان نام برد: منظره جزیره کاپری (1855)، رم منظره از قله پالاتن (1865) و وِزوو (1866) .
  هارلد
  دوم (1022-1066 م .). پادشاه انگلیس ، پسر دوم ارل گادوین که در حدود سال 1022 متولدشد (قبل از 1045). با نفوذی که پدرش و ادوارد دکانفسر داشت در جوانی فرمانروایی ایالت ایست انگلز را به دست آورد و در سال 1051 با پدرش تبعید شد. ولی هنگامی که گادوین به فلاندر رفت ، هارلد و برادرش لئوفوین به ایرلند پناهنده شدند. در سال 1052 ویلیام دوک نرماندی که در آن زمان صاحب تاج و تخت انگلستان نیز بود دچار ناراحتی های داخلی شد و تحریکاتی بر ضد وی و به نفع گادوین صورت گرفت . در نتیجه او و فرزندانش تحت نظر به انگلستان بازگشتند و با فرمانی املاک آنها باز داده شد. بدین ترتیب هارد بار دیگر حاکم ایست انگلز شد و با مرگ پدرش که در سال 1053 روی داد، وی وارث ایالت بزرگتری به نام وست ساکسونز گردید و بتدریج بر قلمرو وی افزوده گشت . در سال 1057 هارلد و برادرانش به استثنای مرکیا حاکم تمام ایالات انگلستان بودند. در ششم ژانویه سال 1066 ادوارد درگذشت و بنابه وصیت وی هارلد رسماً تاجگذاری کرد. در این هنگام ویلیام بر ضد تاج و تخت انگلستان قیام کرد و از ماه مه تا سپتامبر هارلد و کشتیهای او در سواحل جنوبی انگلستان آماده جنگ با ویلیام بودند، اما پس از چندی به لندن بازگشتند. در این زمان هارالد هاردرادا پادشاه نروژ با همدستی تاستیگ به انگلستان حمله کرد هارلد به مقابله آنها پرداخت و در بیست و پنج سپتامبر همان سال فتح بزرگی نصیب وی شد. دو روز بعد به هارلد خبر رسید که ویلیام در پِوِنسی پیاده شده است . هارلد ناگزیر به جمعآوری سپاه پرداخت و بیدرنگ بطرف جنوب پیش رفت . سپس به ساسکس رفت ، ولی در آنجا دچار حمله نرمن ها شد (17 اکتبر 1066 م .) پس از یک روز جنگ در تپه سن لاک هارلد شکست خورد و بر اثر تیری که به چشم وی رسید زخمی شد و دو برادر او در این جنگ کشته شدند. هارلد سه پسر و دو دختر داشت . جسدش را گویا بعدها از آب گرفتند و وی در والت هام به خاک سپرده شد.
  هاروارد
  دانشگاه هاروارد از قدیم ترین بنگاههای فرهنگی امریکاست که در کیمبریج در ایالت ماساچوست واقع است . و در بستن و چند جای دیگر نیز دانشگاههایی مانند آن وجوددارد. در سال 1636 م . دادگاه یکی از تحت الحمایه ها برای ایجاد یک کالج چهارصد پوند اختصاص داد. در سال بعد قرار شد به یادبود دانشگاه انگلیسی که بیش از هفتاد تن از افراد برجسته این تحت الحمایه از آنجا فارغ التحصیل شده بودند این کالج در ناحیه نیوتون تاسیس گردد. در سال 1638م . دانشگاه و همچنین آن ناحیه کیمبریج نامیده شد. در همان سال جان هاروارد (1607- 1638 م .). یکی از وزیران پیوریتان و وزیر امور آمریکا که استاد یکی از شعبه های دانشگاه کیمبریج بود در هنگام مرگ نصف سرمایه و املاک خود را که 780 پوند میشد با چهارصد جلد کتاب به کالج بخشید و کالج مزبور در سال 1639 به افتخار این مرد هاروارد نامیده شد. تاریخچه هاروارد در حقیقت از سال 1640م . آغاز میشود و نخستین جشن فارغ التحصیلی درسال 1642 برگزار شد. بر سر در این دانشگاه لوحه ای نصب شده که چنین است : «چون خداوند به سلامت ما را به سرزمین نیوانگلند رسانید وخانه های خود را ساختیم برای زندگانی خود وسایلی برانگیختیم و جاهای مناسبی برای پرستش پروردگار بنا کردیم و یک دولت غیرنظامی پی افکندیم . آرزوی دیگری که به دل داشتیم و به دنبال آن بودیم ، تعلیم و تربیت بود که خوشبختی از پی داشت . نمی خواستیم که دیو بیسوادی در کلیساهای ما بجا ماند و کشیشان ما در تاریکی به سربرند». بنابه منشور مورخ 1650 م . دانشگاه برای پیشرفت علم ، هنر و ادبیات به آموزش جوانان انگلیسی و بومی اختصاص یافت . دومین ساختمان دانشگاه (کالج بومیان ) در سال 1654 بنا شد و درآن انتشارات و مطبوعات دانشگاه که از سال 1638 تا آن موقع در کاخ رئیس جمهور بود تاسیس یافت . و به گمان نزدیک به یقین میان سالهای 1661 و 1663 ترجمه کتاب مقدس به زبان بومیان آن سرزمین توسط جان الیوت در همین جا چاپ شد. عده زیادی از بومیان دانشجو بودند، ولی یکی از آنها به نام کالب شیشاتیوموک در سال 1665 م . درجه لیسانس گرفت . با کمکهای شایانی که دانشگاه برای پیشرفت هدف خود از خارج گرفت در همان اوان تاسیس اهمیتی پیدا کرد، منشور 1650 تا سال 1707 م . مرجع اساسی و تغییرناپذیر اداره دانشگاه به شمار میرفت . بنابراین منشور سازمانی مرکب از یک رئیس و یک خزانه دار و پنج استاد به طور رسمی مقررات اداری دانشگاه را وضع میکردند و وجوه را به مصرف میرساندند. این سازمان بوسیله هیئت ناظرانی که در سال 1642 تاسیس شده بود کنترل میشد. بتدریج اوضاع و احوال ایجاب کرد که هیئت اداره کننده دانشگاه از معلمان مقیم آن تشکیل شود. و امروز دانشکده های مختلف هیئتهای قانونگذاری دارند که مستقیماً نظم و آرامش دانشجویان را مراقبت میکنند. هیئت ناظران در ابتدا از نمایندگان مشترک ایالت (دولت ) و کلیسا تشکیل شده بود. دولت که موسس و مدیر کالج بود سازمان هاروارد را یک بنگاه دولتی می دانست و در این باره کشمکشهای تعصب آمیزی هم بود که سرانجام به نفع دانشگاه منتهی گردید و در سال 1865 م . بستگی دانشگاه با دولت بیش از پیش شد. با اینکه دانشگاه مزبور از همان آغاز به طور خصوصی اداره میشد در سال 1824 آخرین کمک مستقیم دولت بدان قطع شد و بعدها کمک دولتی به موزه آگاسیز داده شد، ولی پس از چندی این کمک به دانشگاه بازگشت . نخستین گرداننده کالج طبعاً کلیسا بود، ولی تغییراتی که در هیئت ناظران داده شد ابتدا دانشگاه را از زیر کنترل روحانیت و سپس از قید سیاست آزاد کرد. از سال 1865 هیئت مدیره دانشگاه از بین فارغ التحصیلان سابق آن برگزیده شد و کنترل دانشگاه را به طور کامل به عهده گرفت . در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی هنگامی که اتحاد میان پیوریتان ها از نظر سیاست و مذهب عملی شد بار دیگر عقاید روحانیان انجیلی در عقاید مذهبی دانشگاه اشکالاتی پدید آورد. افراد محافظه کار بار دیگر به سراغ هیئت ناظران رفتند. تاریخ این کالج از سال 1673 تا 1728 م . بسیار پرآشوب بود، از علل کشمکشها یکی تاسیس دانشگاه ییل بوسیله محافظه کاران نیوانگلند بود که به دنبال شکست خود در اداره هاروارد دست به تاسیس این دانشگاه زدند. نخستین رئیس هیئت مدیره در سال 1792 انتخاب شد و در سال 1805 مرد موحدی به سمت استاد الهیات این دانشگاه منصوب گردید. در سال 1843 هیئت ناظران به ریاست یک روحانی و مرکب از اشخاص برجسته ای آغاز به کار کرد. در سال 1886 حضور در عبادتهای کلیسا از صورت اجبار خارج شد. بدین ترتیب با تغییراتی که در هاروارد پدید آمد از مسیر فکر بنیان گذاران خود خارج شد، دانشگاه هاروارد و فارغ التحصیلان آن بستگی کامل با پیشرفت فکری مردم ایالات متحده دارد و بخصوص در زمینه ادبیات اشخاصی ، مانند: انکریز ماتر ، کاتن ماتر و ساموئل سوال و دیگران سهم مهمی داشتند. بسیاری از شخصیتهای بزرگ علمی ، مانند: ادامس و دیگران در این دانشگاه تدریس میکردند و نامورانی ، چون : رالف والدو امرسن ، الیور وندل هولمس ، هنری توریو ، جیمز راسل لول ، هنری جیمز و هنری آدامس از آن دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. و از فارغ التحصیلان دانشکده اشخاص دیگری ، مانند: رابرت فراست ، الیوت و رابینسون را میتوان نام برد. سازمان هاروارد از سال 1869 م . به صورت یک دانشگاه تمام معنی درآمد.
  هادی خان
  فرزند ارشد مهدی خان که جانشین وی شد ومهدی خان از طرف کریمخان زند عنوان خانی و حکومت تنکابن را گرفت و بعدها یکی از طرفداران آغا محمدخان شد. (سفرنامه مازندران و استرآباد بخش انگلیسی ص 22).
  هاربورگ
  از شهرهای آلمان (ایالت هانور) [ حاکم نشین لونبورگ ] در کنار رودخانه الب واقع شده است و 22345 تن سکنه دارد. دارای کارخانه های ماشین سازی و محصولات شیمیائی ، انواع چرم ، توتون ، و کارخانه های قندسازی است و نیز محل صدورزغال سنگ، روغن نباتی ، توتون ، ادویه و غیره میباشد.
  هارت
  سالمون آلکساندر. نقاش انگلیسی که در سال 1806 م . در پلیمث متولد شد، و در سال 1881 در لندن درگذشت . در آغاز به مینیاتور دلبستگی پیدا کرد. سپس به ساختن صحنه های تاریخی پرداخت . در سال 1840 م . به عضویت آکادمی پذیرفته شد و در سال 1841 م . مسافرتی به ایتالیا کرد. در سال 1855 م . به جای لسلی استاد نقاشی آکادمی روایال شد . این هنرمند بر تصور نیرومند خویش مهارتی عظیم افزوده است . از پرده های جالب وی «آنا» ، «مادر ساموئل » ، «کشیش بزرگ الی » و «مرگ الهامی » را میتوان نام برد.
  هارلم
  نام شهری واقع در ایالت هلند شمالی است که بوسیله راه آهن فرعی به آمستردام وصل میشود. همچنین با تراموای الکتریکی و بخاری به زانت وورت و لیدن و آمستردام و آلکمار ... می توان رفت ، جمعیت هارلم بنابه آمار سال 1947 م . بالغ بر 195312 تن بوده است .
  هاروئه
  مرکز ناحیه مورت -و-موزل و ناحیه اداری نانسی است و در ساحل مادن واقع شده است و 420 تن سکنه دارد.
  هادی کیاشر
  دهی است از دهستان پلرودبار بخش رودسر شهرستان لاهیجان که در دوازده هزارگزی جنوب رودسر و دو هزارگزی راه شوسه رودسر به شهسوار واقع است . محلی است جلگه ای و هوای آن معتدل ، مرطوب و مالاریاخیز است . 400 تن سکنه دارد که به لهجه گیلکی تکلم میکنند و شیعی مذهبند. از نهر پلرود آبیاری میشود و محصول عمده آنجا برنج و کنف و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
  هارت برگ
  یکی از شهرهای اُسترو-هنگری که نزدیک مرز مجار واقع شده است و 2100 تن سکنه دارد.