یوطا
یُتا. نام یکی از حروف یونانی . (فهرست ابن الندیم ).
یولاخ
کشور ناآبادان و بی آب . (ناظم الاطباء). مکان سراب و بی آب و دور از آبادانی را گویند. (برهان ) (آنندراج ). به احتمالی صورت اصلی کلمه «دیولاخ » بوده است . (یادداشت لغت نامه ). و یا کلمه ترکی است به معنی جایی که علف و سبزه آن راچیده اند از مصدر «یولماخ » به معنی چیدن سبزه و علف .
یونا
یونس . (قاموس کتاب مقدس ) (یادداشت مولف ). رجوع به یونس (پیغمبر) شود.
یونس المالکی
رجوع به یونس مالکی ... شود.
یونیو
یونیه . یونیوس . (یادداشت مولف ): و هو شهر یونیو العجمی . (ابن جبیر). استهل هلاله لیلة الثلاثاء بموافقة الثانی عشر من یونیو. (رحله ابن جبیر). و رجوع به یونیوس و حزیران شود.
یولاس
یا یولائوس . ساقی اسکندر یونانی که بنابه برخی داستانها مورد بی مهری او قرار گرفته بود و به همدستی مدیوس و دیگران زهر در جام شراب اسکندر ریخت و او را مسموم کرد. (از ایران باستان ص 1927 و 1931).
یونارت
دهی است دم دروازه اصفهان . (از انساب سمعانی ).
یونس المغنی
یونس بن سلیمان ، مکنی به ابوسلیمان . کاتب فارسی . رجوع به یونس بن سلیمان شود.
یونیوس
یونیه . ژوئن . حزیران . (از 10 خرداد تا 10 تیرماه جلالی ). (یادداشت مولف ). نام ماه ششم از ماههای فرنگی . (ناظم الاطباء). یونیه . (آثارالباقیه ). آذار. (التفهیم ). و رجوع به ژوئن و حزیران شود.
یولاف
(اصطلاح گیاه شناسی ) قسمی از غلات . دوسر. (یادداشت مولف ). گیاهی است از تیره گندمیان که در حدود 80 نوع از آن شناخته شده است و همگی در نقاط سردسیر و مرطوب می رویند. سنبله های این گیاه کم گل است به طوری که هر سنبله بین دو تا چهار گل دارد. دانه این گیاه یکی از غلات بسیار مرغوب جهت تغذیه دامها خصوصاً اسب است . آرد دانه این گیاه به مصرف تغذیه اطفال نیز می رسد. و خصوصاً غذای بسیار خوبی برای مبتلایان به ورم روده است . داوسر. دوسر. شوفان . هرطمان . زمیر. زیوان . اولاف . جو دوسر. خرطال . یوف معمولی .
-یولاف ابیض ; یولاف سفید. یکی از گونه های یولاف که دانه هایش دارای رنگ خاکستری روشن می باشد. یولاف سفید. یولاف چمنی . خرطال ابیض . (فرهنگ فارسی معین ).
-یولاف سفید ; یولاف ابیض . رجوع به ترکیب یولاف ابیض شود.
-یولاف صحرایی ; گیاهی از تیره گندمیان که دارای سنبله کوتاه و تقریباً مخروطی شکل است و بر روی سنبله تارهای طویل و نسبتاً ضخیمی وجود دارد. این گیاه جزء غلات بسیار پست شمرده می شود و تقریباً مصرف علوفه ای هم ندارد. در اکثر مزارع به طور خودرومی روید. سنبل ابلیس . شعیر ابلیس . جوهرز. یولاف بیابانی .
-
 • یکی از اقسام یولاف معمولی .
  -یولاف وحشی ; یکی از اقسام خودروی یولاف که به نام سبوس و سابوس نیز خوانده می شود. داوسر وحشی . (فرهنگ فارسی معین ).
 • یونارتی
  منسوب است به یونارت و آن دیهی است دم دروازه اصفهان . (از انساب سمعانی ).
  یونس امره
  از مردم بولی و از بزرگان عرفا و از اهل اللّه به شمار می رفت . وی زاویه ای داشت و پیوسته در آن به عبادت و ریاضت مشغول بود. به سال 848 ه' .ق. درگذشت . یونس با اینکه بیسواد بود مناجاتهای صوفیانه و الهیات عارفانه دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ).
  یونیه
  نام ماه دوم از ماههای مغرب که آغاز آن با آغاز ماههای قبطی برابر است . (از آثارالباقیه ص 50 و 71). یونیو. یونیوس . ژوئن . جون . حزیران . (یادداشت مولف ): فصبحنا تکریت مع الفجر من یوم الجمعة التاسععشر من الشهر و هو اول یوم من یونیه . (رحله ابن جبیر). و یتصل بهذا الجامعالمقیاس الذی یعتبر فیه زیادة النیل عند فیضه کل سنة و استشعار ابتدائه فی شهر یونیه و معظم انتهائه اغسطس . (رحله ابن جبیر). استهل هلال لیلة الجمعة الرابعو العشرین من شهر یونیه . (رحله ابن جبیر). و اول ابتداء زیادته [ زیادة النیل ] فی حزیران و هو یونیه . (ابن بطوطه ). و رجوع به یونیوس و ژوئن و حزیران شود.
  یوغی
  منسوب است به یوغه که نام اجدادی است . (از الانساب سمعانی ).
  یونان
  یونس پیغمبر: ذوالنون ; لقب یونس ای یونان النبی . (از اقرب الموارد).
  یونس پاشا
  یکی از وزیران بزرگ دوره سلطان سلیم است . وی در روزگار بایزیدخان ثانی رئیس ینی چری بود، سپس بیگلربیگی آناطولی شد. در عصر سلطان سلیم خان به رتبه وزارت نایل گشت . و در تاریخ 923 ه' . ق. موقع شهادت سنان پاشا به نخست وزیری رسید و پس از 8 ماه ناگهان درگذشت . یونس پاشا وزیری خردمند و مدبر بود. (از قاموس الاعلام ترکی ).
  یونی ها
  یونانیهای آسیای صغیر. (از ایران باستان ج 2 ص 1605). و رجوع به یونان و یون شود.
  یوغیدن
  یوغ نهادن بر گردن گاو و جفت کردن گاو. (ناظم الاطباء). چوب یوغ بر گردن گاو قلبه نهادن . (آنندراج ). و رجوع به یوغ شود.
  یونان زمین
  زمین یونان . سرزمین یونان . کشور یونان . (از یادداشت مولف ):
  جزیره یکی بُد به یونان زمین
  کروتیس بُد نام شهر گزین .

  عنصری .

  یونس شیبانی
  رجوع به یونس بن یوسف ... شود.