یووالار
دهی است از دهستان برگشلوی بخش حومه شهرستان ارومیه ، واقع در 16هزارگزی خاور ارومیه ، با 190 تن سکنه . آب آن از شهرچای و راه آن ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
یولقارسلان
ابن ملک ارسلان طغرلشاه . رجوع به حسام الدین (یولقارسلان ...) و تاریخ افضل ص 76 و 78 شود.
یونانستان
سرزمین یونان . کشور یونان . رجوع به قاموس الاعلام ترکی و ایران باستان ص 690 و 714 و یونان شود.
یونسکو
نامی متشکل از حروف اول کلمات انگلیسی noitasinagrO larutluC dna cifitneicS ,lanoitacudE snoitaNdetinU (که به علامت اختصاری .O.C.S.E.N.U نمایانده میشود). سازمان تربیتی ، علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد که در 1945 م . با همکاری 43 کشور به منظور حمایت از آزادی بشری و توسعه فرهنگ و بسط و تعمیم آن در دنیا تشکیل شد. اولین کنفرانس عمومی یونسکو روز سه شنبه نوزدهم نوامبر 1946 م . در آمفی تآتر بزرگ دانشگاه سوربن (پاریس ) با حضور نمایندگان 43 کشور تشکیل گردید. یونسکو علاوه بر توجه به توسعه امور علمی ، تربیتی و فرهنگی کشورهای عضو به دو مسئله دیگر هم بسیار توجه دارد: 1- مرمت خسارات ناشیه از جنگ به امور فرهنگی و سازمان های وابسته آن . 2- با تشخیص اینکه عدم تفاهم بین ملتها یکی از علل اساسی اختلاف جنگ و ستیزها است برای رفع آن به طرق ذیل کوشیده است : ایجاد مراکز تعلیماتی بین المللی و تبادل محصل میان کشورها، تاسیس و تکمیل باشگاهها، تربیت معلمان و اصلاح کتب درسی ، بالا بردن سطح معلومات جوانان و غیره . دولت ایران در30 اردیبهشت ماه 1325 ه' . ش . قبول اساسنامه یونسکو را در هیات وزیران تصویب کرد و در 15 تیرماه 1327 از تصویب مجلس شورای ملی گذرانید و کمیسیون یونسکو فعالیت رسمی خود را شروع کرد. شمه ای از فعالیتهای کمیسیون یونسکو در ایران این است : 1- تالیف و طبع «کتاب ایران » به زبان انگلیسی . 2- تهیه مجموعه نفیسی از مینیاتورهای اصیل ایرانی . 3- تحقیقات علمی درباره اراضی خشک . 4- شناسایی متقابل ارزشهای فرهنگی شرق و غرب . و نیز بسیاری فعالیت های فرهنگی دیگر.
یوفی
بیهوده گو. (غیاث ) (آنندراج ):
یک فقیه و یک شریف و صوفیی
هریکی شوخی ، فضولی ، یوفیی .

مولوی .

یولقونلو
دهی است از دهستان مرحمت آباد بخش میاندوآب شهرستان مراغه ، واقع در 6هزارگزی باختر راه ارابه رو میاندوآب به بناب ، با 585 تن سکنه . آب آن از زرینه رود وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
یونسلی
دهی است از دهستان حومه بخش سلدوز شهرستان ارومیه ، واقع در 18هزارگزی شمال باختری نقده ، با 109 تن سکنه . آب آن از چشمه وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
یول گای
از طوایف ترکمن ساکن ایران و مرکب از 500 خانوار است که در شرفان کلا سکونت دارند. (از یادداشت مولف ) (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 102).
یونانیت
یونانی بودن . از یونان بودن . از مردم یونان بودن . (یادداشت مولف ): شهرهای یونانی که علمدار یونانیت در ایران بودند سلوکیها را بی شک بر پارتی های شجاع و... ترجیح خواهند داد. (ایران باستان ج 3 ص 2230). و رجوع به یونان و یونانی شود.
 • رسوم و عادات مردم یونان . (ناظم الاطباء).
 • طریقه و روش مردم یونان . (ناظم الاطباء).
 • یونس نبی
  یوناه . یونان .(یادداشت مولف ). رجوع به یوناه و یونس بن متی شود.
  یولوق
  چاپار. پیک . (ظاهراً از: یول ، راه + لوق، لق، پسوند نسبت ترکی ). (از یادداشت مولف ).
  یوناه
  یونان . یونس نبی . نام کتابی از تورات . (یادداشت مولف ).
  یونسی
  دهی است از دهستان لب کویر بخش بجستان شهرستان گناباد، واقع در 39000گزی شمال خاوری بجستان ، با 498 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . مزرعه علی آباد جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
  یوهان
  گوتفرید لودویک کوزگارتن . خاورشناس نامی آلمانی (1207-1279 ه' . ق. / 1793-1862 م .). وی در آلتن کیرشن متولد شد ودر پاریس عربی را از مستشرق معروف «دوساسی » فرا گرفت و سپس زبانهای ترکی و فارسی و عبری و ارمنی را آموخت و در سال 1814 م . به کشور خود بازگشت و گوته مستشرق و وزیر و شاعر معروف آلمانی او را به استادی تدریس زبانهای شرقی در دانشگاه ینا گمارد. وی هفت سال بدین کار اشتغال داشت . در این بین اشعار گوته را از آلمانی به زبان عربی ترجمه کرد. آنگاه به استادی تدریس زبانهای شرقی در گریفسوالد رسید و تا مرگ در این سمت باقی بود. او به آلمانی شعر می گفت و دو جلد از تاریخ طبری و یک جلد از اغانی را با ترجمه لاتینی آن منتشر ساخت و همچنین بخشی از اشعار هذلیین و نیز «کتاب موسیقی » فارابی را انتشار داد. (از اعلام زرکلی ).
  یوله گلدی
  دهی است از دهستان ساری سوباسار بخش پلدشت شهرستان ماکو، واقع در 24هزارگزی جنوب باختری پلدشت ، با 458 تن سکنه . آب آن از ساری سو و زنگبار وراه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
  یونت
  نام ماه هفتم از ماههای ترکی برابر مهرماه شمسی ایران . (از آثارالباقیه ص 70). و رجوع به یونت ئیل شود.
  یوهانس
  پتروس مانسینگ. خاورشناس هلندی . به سال 1319 ه' .ق. / 1901 م . در آمستردام متولد شد و به سال 1371 ه' . ق. در لیدن درگذشت . نخستین درس خود را در دانشگاه اوتریک هلند به سال 1938 آغاز کرد و چون ونسنک مستشرق معروف و پایه گذار تالیف «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی » درگذشت ، وی کار او را دنبال کرد، ولی پیش از پایان دادن آن مرد. او را کتابی است به آلمانی درباره «حدود در مذهب حنبلی ». (از اعلام زرکلی ).
  یوکابد
  مادر هارون و موسی و مریم و عمه زوجه عمرام لاوی . (قاموس کتاب مقدس ).
  یولیو
  یولیه . ژوئیه . نام ماه هفتم از ماههای رومی . (از الموسوعة ذیل ماده تقویم ). رجوع به یولیه و یولیوس و ژوئیه شود.
  یونت ئیل
  نام سال هفتم از دوره اثناعشری که سال اسب باشد.(ناظم الاطباء). نام هفتمین سال از سالهای ترکی است یعنی سال اسب . (هرمزدنامه ص 3). نام سال هفتم از دوره دوازده ساله تاریخ ترکان است . (از یادداشت مولف ).